Перещепинська міська об'єднана територіальна громада
Новомосковський район, Дніпропетровська область
Проект рішення
від 03 грудня 2019р.№ 
17-а сесія
VII скликання
Про бюджет об’єднаної територіальної громади м. Перещепине на 2020 рік
Опубліковано 03 грудня 2019

Відповідно до Конституції України, керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновки та рекомендації постійних комісій міської ради, Перещепинська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Визначити на 2020 рік:

- доходи міського бюджету у сумі 140 840 669 гривень, у тому числі доходи загального фонду міського бюджету 139 172 669 гривень та доходи спеціального фонду бюджету 1 668 000 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

- видатки міського бюджету у сумі 140 840 669 гривень, у тому числі видатки загального фонду міського бюджету 139 122 669 гривень та видатки спеціального фонду міського бюджету 1 718 000 гривень;

-  профіцит за загальним фондом місцевого бюджету у сумі 50 000,00 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

-  дефіцит за спеціальним фондом місцевого бюджету у сумі 50000,00 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

- оборотний залишок бюджетних коштів міського бюджету у розмірі   278 000 грн, що становить 0,2 відсотка видатків загального фонду міського бюджету, визначених цим пунктом;

- резервний фонд міського бюджету у розмірі 150 000 гривень, що становить 0,1 відсотка видатків загального фонду міського бюджету, визначених цим пунктом.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів міського бюджету на 2020 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3 до цього рішення.

3. Затвердити на 2020 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 4 до цього рішення.

Доручити міському голові укладати угоди щодо передачі міжбюджетних трансфертів з міського до інших місцевих бюджетів та отримання трансфертів з інших місцевих бюджетів до міського бюджету.

4. Затвердити розподіл витрат міського бюджету на реалізацію місцевих програм  у сумі 6 545 180 грн. згідно з додатком 5 до цього рішення.

5. Установити, що у загальному фонді  бюджету Перещепинської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік до доходів належать надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України та трансферти, визначені статтями 97, 101,1032, 1034 Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 691 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України).

6. Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету Перещепинської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік у частині доходів є надходження, визначені статтею 69Бюджетного кодексу України та в частині фінансування є надходження, визначені пунктом 10 частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України.

7. Визначити на 2020 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками бюджету Перещепинської міської об’єднаної територіальної громади видатки загального фонду на:

оплату праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

поточні трансферти населенню;

поточні трансферти місцевим бюджетам.

8. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право виконавчому апарату Перещепинської міської ради отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України позики на покриття тимчасових касових розривів бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

          9. На виконання вимог наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 „Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів” головним розпорядникам коштів бюджету Перещепинської міської об’єднаної територіальної громади забезпечити:

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм

бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм,

забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних

коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів

нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) доступність інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет

за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2020 року;

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня

затвердження таких документів;

4) у повному обсязі проведення розрахунків за електричну енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які

споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання тощо.

10. З метою ефективного використання коштів  субвенцій та дотацій з державного та інших бюджетів, власних надходжень спеціального фонду надати право Перещепинському міському голові протягом бюджетного року своїми розпорядженнями з подальшим затвердженням їх на сесіях міської ради:

- після прийняття Кабінетом Міністрів України відповідних нормативно-правових актів визначати розпорядника за субвенціями та дотаціями з державного та інших бюджетів;

- перерозподіляти їх річні обсяги між розпорядниками коштів бюджету місцевого самоврядування;

- збільшувати або зменшувати дохідну та видаткову частини місцевого бюджету на суми уточнення обсягів трансфертів з державного та інших бюджетів і затверджувати розподіл уточнених обсягів коштів між розпорядниками цих коштів;

- у межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів здійснювати перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету.

11. Керуючись статтею 23 Бюджетного кодексу України, надати право виконавчому апарату Перещепинської міської ради за попереднім погодженням з комісією з питань планування, соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів, питань інвестицій, регуляторної політики, торгівлі, послуг та розвитку підприємництва, питань власності, комунального майна та приватизації вносити зміни до цього рішення, до розпису міського бюджету в порядку, визначеному чинним законодавством:

- у межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів здійснювати перерозподіл видатків бюджету і надання кредитів з бюджету за бюджетними програмами, включаючи резервний фонд бюджету, додаткові дотації та субвенції, а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету);

- за джерелами доходів і напрямами видатків головних розпорядників коштів міського бюджету за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів у разі внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195 „Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів /Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу” (зі змінами).

Забезпечити подальше затвердження цих змін на сесіях Перещепинської міської ради.

12. Головним розпорядникам бюджетних коштів:

12.1. Забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання угод по кожному виду енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання у натуральних одиницях відповідно до встановлених асигнувань.

12.2. Взяти під особистий контроль реалізацію заходів з енергозбереження у бюджетній сфері, забезпечити повне оснащення бюджетних установ сучасними приладами обліку газу, води, електричної енергії.

13. Перещепинському міському голові:

13.1. Забезпечити надходження податків і зборів до міського бюджету у обсягах затверджених на 2020 рік.

13.2. З метою збільшення надходжень до міського бюджету приймати обґрунтовані рішення щодо надання суб’єктам господарювання пільг зі сплати податків і зборів до міського бюджету.

14. Керуючись Постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2015 р. №6 «Деякі питання надання медичної субвенції з держаного бюджету місцевим бюджетам» до завершення процедури приймання-передачі із спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст у власність об’єднаної територіальної громади, відповідних медичних бюджетних установ, розташованих на території Перещепинської міської ради, відповідно до розмежування видатків між бюджетами, визначеного Бюджетним кодексом України, з метою не погіршення якості послуг передати кошти медичної субвенції на здійснення переданих з державного бюджету видатків у вигляді міжбюджетного трансферту районному бюджету Новомосковського району для надання медичних послуг за місцем обслуговування населення.

15. Установити, що це рішення набирає чинності з 01 січня 2020 року.

16. На виконання вимог частини 2 статті 77 Бюджетного кодексу України надати право міському голові у двотижневий строк з дня офіційного опублікування Закону України „Про Державний бюджет України на 2019 рік” після погодження з постійною комісією з питань планування, соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів, питань інвестицій, регуляторної політики, торгівлі, послуг та розвитку підприємництва, питань власності, комунального майна та приватизації своїм розпорядженням внести зміни до цього рішення з метою приведення його у відповідність до зазначеного Закону.

17. Додатки 1 – 5 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

18. Відділу економіки, фінансів, бухгалтерського обліку та звітності виконавчого апарату забезпечити оприлюднення цього рішення в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України."

19. Кородинацію роботи, щодо виконання цього рішення покласти на відділ економіки, фінансів, бухгалтерського обліку та звітності, контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань планування, соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів, питань інвестицій, регуляторної політики, торгівлі, послуг та розвитку підприємництва, питань власності, комунального майна та приватизації.


МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                                    В.І.САВЄЛЬЄВ

Додатки
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux