Бюджет
опубліковано 05 лютого 2019 року о 17:16

Прогнозні показники міського бюджету на 2019 рік визначені відповідно до норм законодавства щодо порядку складання проекту Державного бюджету України та місцевих бюджетів, передбачених Бюджетним кодексом України, на підставі опрацювання основних прогнозних показників економічного і соціального розвитку громади на 2019 рік та рівня їх виконання у 2018 році, а також з урахуванням змін до бюджетного та податкового законодавства, які набувають чинності з наступного бюджетного року. 

Показник доходів міського бюджету на 2019 рік обраховано в сумі 129 525 990 грн., у тому числі:

власні доходи – 72 387 390 грн.: загальний фонд – 70 883 390 грн.; спеціальний фонд – 1 504 000 грн.;

трансферти – 57 138 600 грн.

Основним джерелом надходжень загального фонду є податок та збір на доходи фізичних осіб. Розрахунок прогнозу надходжень податку на доходи фізичних осіб на 2019 рік розрахований із урахуванням прогнозного обсягу фонду оплати праці, рівня середньої заробітної плати, а також бази та діючих ставок оподаткування доходів фізичних осіб.

Основні чинники, які вплинуть на надходження податку на доходи фізичних осіб:

застосування єдиної ставки (18%) оподаткування доходів фізичних осіб (крім доходів у вигляді дивідендів по акціях та корпоративних правах, нарахованих резидентами - платниками податку на прибуток підприємств, які оподатковуються за ставкою 5%);

підвищення мінімальної заробітної плати з 1 січня у розмірі 4 173 грн. на місяць (ріст до 2018 року – 12,1 %), посадового окладу працівника                                І тарифного розряду ЄТС – 1 921 грн. (ріст до 2018 року – 9,0 %) та прожиткового мінімуму: з 1 січня 2019 року – 1 853 грн, з 1 липня – 1 936 грн,     з 1 грудня – 2027 грн.;

зниження податкового навантаження на громадян, за рахунок надання податкової соціальної пільги на рівні 50% прожиткового мінімуму для працездатних осіб для будь-якого платника податку за умови, що дохід не перевищує 1,4 прожиткового мінімуму для працездатних осіб;

легалізація виплати заробітної плати;

нововведення: зарахування ПДФО від доходів за здавання фізичними особами в оренду (суборенду, емфітевзис) земельних ділянок, земельних часток (паїв) податковим агентом до відповідного бюджету за місцезнаходженням таких об’єктів оренди (суборенду, емфітевзис) (ЗУ від 10.07.2018 № 2497-VIII, чинний з 15.08.2018). та інше.

Прогнозна сума податку та збору на доходи фізичних осіб становить 40 683 700 грн., що більше очікуваних надходжень 2018 року на 11,4 %, з них:

податку на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами із доходів у вигляді заробітної плати – 31 035 000 грн., що більше очікуваних надходжень в 2018 році на 11,4 %;

податки з інших видів доходів прогнозуються у наступних обсягах: з доходів, інших ніж заробітна плата, що сплачується податковими агентами – 8 609 300 грн., з доходів, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування –  476 000 грн.

Обсяг дохідної частини спеціального фонду міського бюджету (без урахування трансфертів) на 2019 рік обрахований на підставі розрахунків головних розпорядників коштів міського бюджету у загальній сумі 1 504 000 грн. і складається з власних надходжень бюджетних установ, які утримуються за рахунок коштів міського бюджету.

Відповідно до вимог статтей 102, 1032, 1034 Бюджетного кодексу України у складі доходів міського бюджету враховані трансферти з Державного та обласного бюджетів у сумі  57 138 600 грн., з них:

субвенції з державного бюджету:

- медична субвенція – 14 147 100 грн.;

- освітня субвенція – 36 503 600 грн.;

субвенції з обласного бюджету:

- на виконання доручень виборців депутатами обласної ради у 2019 році –  600,0 тис.грн.

ІІ. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ВИДАТКОВОЇ ЧАСТИНИ

Видаткову частину  міського бюджету  сформовано за показниками міжбюджетних трансфертів відповідно до листа Міністерства фінансів України  від 21.11.2018 року за №05110-14-99/30269 «Щодо доопрацьованих показників державного бюджету на 2019 рік». При цьому враховано особливості складання  проекту міського бюджету на 2019 рік, відповідно до листа Міністерства фінансів України від 03.08.2018 року № 05110-14-21/20720 «Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2019 рік».

Мережу закладів, які будуть фінансуватися з міського бюджету у 2019 році, сформовано на підставі вимог статей 89 та 91 Бюджетного кодексу України та з урахуванням рішень районної ради  щодо передачі майна зі спільної власності територіальних громад Новомосковського району до комунальної власності Перещепинської міської ради. Загальна кількість установ на 2019 рік складатиме 31 одиницю.

Загальний обсяг видаткової частини міського бюджету складає 129 525 990 тис. грн., в тому числі: загальний фонд – 127 941 990 грн., спеціальний – 1 584 000 грн.

В  загальному обсязі видатків загального фонду міського бюджету обсяг міжбюджетних трансфертів складає 18 628 300 грн.

За рахунок міжбюджетних трансфертів плануються наступні видатки: на заробітну плату педагогічних працівників – 38 479 300 грн., на утримання установ охорони здоров’я (на заробітну плату) – 14 147 100 грн., на виконання доручень виборців депутатами обласної ради у 2019 році  –  600000,00 грн.

Прогнозний  обсяг власних доходів дозволив запланувати видатки в обмежених обсягах до потреби. Так, за рахунок коштів міського бюджету заплановано видатки на оплату енергоносіїв та комунальних послуг в обсязі 8 360 940 грн., при цьому  видатки закладам освіти заплановані на перший опалювальний сезон. На продукти харчування планується направити 1 650 000,00  грн., на резервний фонд – 130 000,00 грн.

В розрізі галузей видатки плануються наступним чином:

Міська рада

Видатки загального фонду бюджету на утримання міської ради включено у сумі 17 646 842 грн., з них на заробітну плату з нарахуваннями 60,5 штатних одиниць заплановані в сумі  14 933 842 грн., на оплату енергоносіїв –   1 356 400 грн., на інші незахищені видатки – 1 356 600,0 грн.

За рахунок власних надходжень до спеціального фонду бюджету плануються видатки в сумі 80 000,0 грн.

 Освіта

В 2019 році планується утримувати такі заклади освіти: 19 загальноосвітніх закладів; господарську групу, централізовану бухгалтерію відділу освіти. Штатна чисельність на 2019 рік планується  в кількості 670 шт.од.

Обсяг коштів на утримання закладів освіти в 2019 році становить 76 547 254 грн., в тому числі за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату заробітної плати з нарахуваннями педагогічним працівникам в сумі  36 503 600грн., з бюджету Юр’ївського району передбачені субвенції на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції –1 975 700 грн.

Загальна сума коштів, що пропонується затвердити на придбання продуктів харчування для учнів загальноосвітніх шкіл, з урахуванням вимог викладених у постанові Кабінету Міністрів України від 22.11.2004  № 1591 “Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах”, становить 1 650 000 грн. із розрахунку для учнів 1-4 класів та дітей пільгової категорії в середньому 20,0 грн. на  1 діто/день.

На оплату енергоносіїв по загальноосвітнім школам передбачається направити кошти в сумі 5 431 032 грн., що дає змогу забезпечити оплату за водопостачання та водовідведення на рік, оплату природного газу та  електроенергії – на перший опалювальний період.

На утримання позашкільного закладу освіти та на заходи із позашкільної роботи з дітьми плануються видатки в сумі 1 983 468 грн. Видатки на заробітну плату з нарахуваннями заплановані в обсязі 1 761 826 грн. На оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 221 638 грн.

Видатки на заробітну плату з нарахуваннями працівникам бухгалтерії та групи з господарського обслуговування заплановані на 11 шт. од. в сумі 2 002 099 грн.

За рахунок власних надходжень до спеціального фонду бюджету плануються видатки в сумі 1 275 000 грн.

Культура і мистецтво

Обсяг коштів на утримання закладів культури в 2019 році становить 12 416,3 тис. грн. На заробітну плату з нарахуваннями працівникам культури планується направити кошти в сумі 10 623,8 тис. грн.  Оплата комунальних послуг та енергоносіїв запланована в повному обсязі до потреби в сумі 1 105,5 тис. грн. На інші видатки плануються кошти в обсязі 847,0 тис. грн.

Фізична культура і спорт

По галузі „Фізична культура і спорт” за рахунок коштів міського бюджету планується утримання стадіону «Колос».

Видатки на утримання стадіону 70 000 грн., придбання спортивного інвентарю 100 000 грн.

Видатки на виконання міських програм

На виконання заходів комплексної програми соціального захисту населення Перещепинської міської ради  враховано видатки в загальній сумі 500,0 тис. грн., в тому числі:

- на надання  матеріальної допомоги та інших видів допомоги – 500,0 тис. грн.,

 На виконання заходів інших  міських програм в проекті міського бюджету на 2019 рік  передбачаються видатки в обсязі 2 416,5 тис. грн., з них на:

Програму розвитку місцевого самоврядування та сприяння відкритості і прозорості діяльності органів місцевого самоврядування Перещепинської міської об’єднаної територіальної громади – 15,0 тис. грн.;

Комплексну програму розвитку фізичної культури і спорту на території Перещепинської міської об’єднаної територіальної громади 170,0 тис. грн.;

Програму проведення урочистих заходів та свят в Перещепинській  міській об’єднаній територіальній громаді – 300,0 тис. грн.;

Програму надання фінансової підтримки комунальним підприємствам, що належать до спільної власності територіальної громади – 250,0 тис. грн.;

Програму оздоровлення та відпочинок дітей Перещепинської міської ради – 303,0 тис. грн.

Міжбюджетні трансферти

 В бюджеті на 2019 рік передбачено  передачу   іншої додаткової дотації місцевим бюджетам в загальному фонду в обсязі 3 859,8 тис. грн., з них

- на утримання Територіального центру соціального обслуговування інша дотація в обсязі 2 730,4 тис. грн., яка передається бюджету Новомосковської районної ради;

- на утримання Районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді інша дотація в обсязі 567,2 тис. грн., яка передається бюджету Новомосковської районної ради;

- на утримання Районного центру соціального обслуговування інша дотація в обсязі 360,0 тис. грн., яка передається бюджету Новомосковської районної ради;

- на утримання апарату ФСТ ”Колос” та проведення заходів інша дотація в обсязі 202,2 тис. грн., яка передається бюджету Новомосковської районної ради.

Субвенцію  з обласного бюджету  на виконання доручень виборців депутатами обласної ради  у  2019 році  в  сумі  600 тис. грн.  залишено нерозподіленою  до  визначення напрямів їх використання. 

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції передається до бюджету Новомосковської районної ради.

Резервний фонд

Керуючись статтею 24 Бюджетного кодексу України, для здійснення непередбачених видатків, що не мають постійного характеру і не могли бути передбачені під час складання проекту міського бюджету, резервний фонд визначено в обсязі  130,0 тис. грн., що становить 0,1 % до загального обсягу видатків.


Рішення сесії від   20.12.2018   № 18-8/VII Про бюджет об’єднаної  територіальної громади м. Перещепине на 2019 рік